Zer da sexua?

Feminemena eta maskulinoa bereizten ditu, eta sei osagai nagusi bereizten ditu: kromosomak, ugalketa-organoak, kanpoko eta barruko genitalak, hormonak eta bigarren mailako sexu-ezaugarriak.

Zer da generoa?

Desberdintasun sexualei atxikitako alderdi sozialei dagokie. Generoa bizitza sozial osoan dago, eta eragin handia du gutaz dugun ikuspegian eta ingurunearekin ditugun harremanetan.

Zer da sexu-orientazioa?

Sexu-orientazioa pertsona batek beste batekiko senti dezakeen erakarpen emozional, fisiko eta/edo sexualean datza. Horrela, alde batetik homosexualitatea izango genuke, hau da, zure genero bereko pertsonenganako erakarpena (bitarra); heterosexualitatea, hau da, kontrako generoetako pertsonen arteko erakarpena (bitarrak); eta bisexualitatea, genero guztiek erakartzen dituzten pertsonengan datzana.

Ez du zerikusirik sexu-identitatearekin edo genero-identitatearekin.

Zer da genero-identitatea?

Genero-identitatea existitzen diren generoetako bateko (binarioak eta ez-binarioak) kide izatearen sentimendua da. Genero-identitatea da nola sentitzen eta sortzen garen gu geu.

Zer da generoaren adierazpena?

Genero-adierazpena, bakoitza gizartera proiektatzen den bezalakoa da. Gure itxura, gure jokabideak, hartzen ditugun rolak, etab.

Zer da "homofobia"?

Terminoa Weibergek sortu zuen 1973an, gizabanako edo gizarteek homosexualen aurka duten edozein arbuio-jarrera edo aurreiritzi izendatzeko. Jarrera horiek gaitzetsi dituzte, besteak beste, Europako Kontseiluak, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, Europako Parlamentuak eta Amsterdamgo Itunak (hau da, Europako Konstituzioak).

Hitza jarrera intolerantea izendatzeko sortu zen, gaur egun arraroa iruditzen zaigun arren, kultura askotan eman ez dena eta gurean Erdi Arora arte gorpuztu ez zena. Orientazio homosexualeko emakumeekiko gaitzespen- edo aurreiritzi-jarrerak salatzeko, "Lesbofobia" terminoa sortu da berriki.

Argitu ditzagun kontzeptuak

Pertsona Trans terminoak transgeneroa, transexualak, trabestituak, intergeneroak, intersexualak, transformistak, dragqueenak edo dragking-ak barne hartzen ditu, besteak beste.

Transgenero terminoak askotariko pertsonak deskribatzen ditu, eta horien itxura ez dator bat generoaren arau bitarrekin, maskulinitatea versus feminitatea, gizarteak aplikatzen duena. Pertsona transgeneroen kasuan, genero-identitatea, neurri handiagoan edo txikiagoan, ez dator bat jaiotzean esleitu zitzaion generoarekin, sexu biologikoaren edo genero horri lotutako ohiko sozialen arabera. Besteak beste, transexualak, trabestidoak, intergeneroak, intersexualak, transformistak, dragqueenak eta dragking-ak barne hartzen ditu. Transexualitatearen kasuan, emakume transexual bat jaiotzean "maskulinoa" izendatu zitzaion pertsona bat da, baina genero-identitate femeninoa du; gizon transexual bat jaiotzan "femeninoa" izendatu zitzaion pertsona da, baina genero-identitate maskulinoa du.

Transexualitatearen kasuan, emakume transexual bat jaiotzean "maskulinoa" izendatu zitzaion pertsona bat da, baina genero-identitate femeninoa du; gizon transexual bat jaiotzan "femeninoa" izendatu zitzaion pertsona da, baina genero-identitate maskulinoa du.

 

Transexualaren eta transgeneroaren arteko aldea

Transgeneroak: transgeneroak dira jaiotzean esleitu zitzaien generoarekin identifikatzen ez direnak, sexuaren arabera, hau da, genitalen arabera.

Transexualak: transs kontzeptua (sexuala) prozedura mediko edo kirurgiko bati dagokio (trantsizioa). Termino hori gero eta gutxiago erabiltzen da; izan ere, pertsona bat trantsizio batetik igaro izanak zerbait pribatua izan beharko luke.

Zer dira pertsona zisgeneroak?

Pertsona zisgeneroak jaiotzean esleitu zitzaien generoarekin identifikatzen dira, genitalen arabera.

Transgenero antonimo bat izango litzateke..

Adibidez: genital maskulinoekin jaiotzen den eta genero maskulinoa esleitzearekin ados dagoen pertsona.

Zer da genero ez-binarioa?

Binarioak ez diren pertsonak genero bitarrekin (gizona edo emakumea) identifikatzen ez direnak dira. Espektro bitarraren erdian dagoen genero batekin identifika daitezke, edo bitarretik haratago doan genero batekin, hau da, beste kategoria independente batekin.

 

Zer da genero-disforia?

Zure gorputzaren atalekiko gaitzespen-sentimendua, zure genero-identitatearekin bat ez datorrelako.

Oso ohikoa da trans pertsonen artean, nahiz eta denek ez duten esperimentatzen.

Gainera, binariak ez diren pertsonen kolektiboaren barruan, genero-disforia jasaten dutenak ere trans aterkiaren barruan sartuko lirateke.

Zer da pertsona transgenero ez-binarioa?

Trans pertsonak bi genero bitarretakoren batekin identifika daitezke, edo, aitzitik, trans ez-bitar gisa identifika daitezke.

Pertsona trans ez-binarieak: bitarra dena baino haratago identifikatzen direnak, estereotipo bitarrak eta gorputzari buruzko ideia zientzia-normatiboak baztertzen dituztenak, eta, gainera, disforia motaren bat dutenak.

Zer da Bisexualitatea?

Bisexualitatea erakarpen sexuala eta/edo erromantikoa da, edo edozein genero-identitatera zuzendutako jokabide sexuala. 

Datu gisa: "(bi) sexual" terminoak berak aditzera eman dezake sexu-orientazioa soilik genero bitarreko pertsonei zuzenduta dagoela, hau da, gizonei eta emakumeei, eta binarie ez diren generoko pertsonak baztertzen dituela. Horregatik sortu zen duela urte batzuk "pansexualitate" kontzeptua. Hala ere, bisexualen kolektiboak askotan argitu du sexu-orientazioa dela edozein genero-identitaterentzat. "Pansexualitate" kontzeptu berri horrek polemika handia sortu zuen kolektibo bisexualaren artean, "Bifobiko" gisa katalogatzen baitzuen.